กับวันที่ ผ่านทุก วินาที

กับวันที่  ผ่านทุก  วินาที
กับใจที่  ดีทุก  ครั้งที่มอบ
กับคำดี ดี ทุกครั้ง ที่ตอบ
กับอ้อมกอด ทุกครั้ง ที่เสียใจ

คอยพยุง เมื่อยาม ที่ล้มลง
คอยเสริมส่ง เมื่อตอน ที่ฝันกล้า
คอยโอบอุ้ม ในวัน ที่เหนื่อยล้า
คอยกล่าวท้า ในวัน ที่อ่อนแอ

Leave a comment