กับภาพ ทรงจำในวันเก่า

กับภาพ ทรงจำในวันเก่า
ที่เรา มีเรา..กันเพียงสอง
เมื่อคิดถึง..ทีไร น้ำตานอง
เพราะหัวใจ ร่ำร้อง ไม่อยากจำ

กับความ ทรงจำ ในวันใหม่
ยิ่งผ่านไป…….ยิ่งตอกย้ำ
ยิ่งจะลืม หัวใจยิ่งจดจำ
ยิ่งคิดไป ยิ่งช้ำ..ระกำทรวง

Leave a comment