ขอแค่เธอคิดจะใส่ใจ

ขอแค่เธอคิดจะใส่ใจ
กับคนเก่าที่เธอไม่ต้องการ
ไม่อยากให้เธอมาสงสาร
เพราะไม่อยากทรมานใครที่ไหน