อย่าจองหัวใจฉันไว้

อย่าจองหัวใจฉันไว้ ด้วยการห้ามไม่ให้รักใครคนอื่น
ฉันยังมีอีกหลายความผูกพันในทุกคืน ที่ต้องหยิบยื่นรักให้กัน
ฉันมีเพื่อนมีคนที่ห่วงใย ถ้าเธอห้ามฉันรักใครคงทำได้แค่ฝัน
แต่ถ้าเธอขอให้ในทุกความผูกพันเป็นเธอคนเดียวที่รักในแบบแฟนกันฉัน OK


Leave a comment