ร้องให้น้ำตาเป็นสายเลือด

ร้องให้น้ำตาเป็นสายเลือด
ถูกถ้อยคำบาดเชือด ให้เจ็บช้ำ
บอกหัวใจที่บาดเจ็บ ให้เก็บจำ
ต่อไป อย่าเชื่อคำว่า “รักคุณ”