ถ้าไม่มีใครให้หวานด้วย

ถ้าไม่มีใครให้หวานด้วย
แล้วจะทำยังไงเล่า
ก็ต้องอยู่กับความเหงา
อยู่กับเงาและความเหงาของตัวเอง


Leave a comment