คำว่าเพื่อนจะไม่มีวันลบเลือน

คำว่าเพื่อนจะไม่มีวันลบเลือน
ยังคอยเตือนให้นึกถึงความหลัง
ถึงว่านี้พวกเราต้องจากกัน
แต่ไม่มีวันที่ฉันนั้นลืมเทอ

Leave a comment