ความเป็นเพื่อนก็จะยังคงอยู่

ความเป็นเพื่อนก็จะยังคงอยู่
จะยังคอยเฝ้าดูเป็นแรงเสริม
ความห่วงใยที่มีให้ไปเพิ่มเติม
คำว่า “เพื่อน” คำเดิมที่มั่นคง

Leave a comment