ขอบคุณที่เคยมีเธอวันนั้น

ขอบคุณที่เคยมีเธอวันนั้น
ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาเสมอ
ขอให้ในวันนี้ที่เธอเจอ
คือเพื่อนใหม่ที่รักเธอ เหมือนฉันเป็น


Leave a comment