หลายปีผ่านไปใจยังฝัน

หลายปีผ่านไปใจยังฝัน
ถึงคืนวันที่เราเคยอยู่ใกล้
เคยผูกพันลึกซึ้งในหัวใจ
เธอจากไปนานเพียงใดก็ไม่ลืม


Leave a comment