ถ้ารักคือความสุข…

ถ้ารักคือความสุข…
แล้วทุกคืออะไร…
ถ้ารักคือความเสียใจ…
แล้วทำไมทุกคนถึงต้องการ

เพราะรักช่วยหล่อเลี้ยง
เป็นเสบียงยามโหยหา
เพิ่มกำลังยามอ่อนล้า
ยามนิทราให้ฝันดี


Leave a comment