ไม่ขออะไร..ไปกว่านี้

ไม่ขออะไร..ไปกว่านี้
เท่าที่ได้ – ที่มีก็อบอุ่น
เพียงรอยยิ้มอิ่มนัยย์ตา…พาขอบคุณ
เก็บเป็นทุน…แรงใจไว้ก้าวเดิน

คนคนนี้…ขอเท่านี้…พอเท่านี้
ขอแค่มี…เธอร่วมทาง…ไม่ห่างเหิน
เธอเดินทาง…ฉันเดินทาง…ก็ยังเดิน
อาจบังเอิญ…เส้นขนานบรรจบ…มาพบกัน


Leave a comment