ความไกล สอนให้ รู้จัก ความรัก

ความไกล สอนให้ รู้จัก ความรัก และความ ห่วงหา
คิดถึง ตลอดเวลา หวังว่า เธอคง เข้าใจ
คนไกล คนหนึ่ง พร่ำเพ้อ
ตัวเธอ คิดถึง กันไหม
กังวล ว่าเธอ มีใคร
หรือใจ ยังคง เหมือนเดิม


Leave a comment