อยากให้รู้ทำอย่างนี้ ฉันเจ็บปวด

อยากให้รู้ทำอย่างนี้ ฉันเจ็บปวด
อยากให้รู้ทำอย่างนี้ ฉันปวดร้าว
พูดมาเลยเอายังไง ได้หรือป่าว
อย่าให้ฉันต้องทนเศร้าอยู่เรื่อยไป


Leave a comment