ปล่อยความรัก ไปกลับฝัน คอยวันใหม่

ปล่อยความรัก ไปกลับฝัน คอยวันใหม่
ปล่อยความเหงา เศร้าในใจ ไปเถิดหนา
ถึงวันนี้ ไม่มีเขา เดินกลับมา
ก็จงออก ตามหา คนของใจ