ต้องเศร้าใจ

ความจน…ทำให้เราต้องดิ้นรน
ความทุกข์ทน…ทำให้เราต้องแสวงหา
ความเจ็บช้ำ…ทำให้เราต้องใขว่คว้ามา
ความจากลา…ทำให้เราต้องเศร้าใจ


Leave a comment