ที่พูด ที่บ่น ก็เพราะใส่ใจ

ที่พูด ที่บ่น ก็เพราะใส่ใจ
แต่ถ้านิ่งไปเมื่อไหร่…ก็คิดเอาเอง


Leave a comment