สักวา ท้องฟ้า ที่ไร้ดาว

สักวา ท้องฟ้า ที่ไร้ดาว
ก็เหมือกาว ที่หมด อายุไข
ติดใจเธอ ไม่นาน ก็หลุดไป
แต่ทำไม ฉันยัง ติดใจเธอ

Leave a comment