คงต้องจาก กันแล้วนะ

6/5 คงต้องจาก กันแล้วนะ
เราคงจะ คิดถึงกัน เป็นหนักหนา
วีรกรรม กฏที่แหก ด้วยกันมา
คือภาพหลัง อันมีค่า เมื่อจากกัน


Leave a comment