เหมือนฝันที่ผ่านพ้น

เหมือนฝันที่ผ่านพ้น
ทั้งวกวนและสุขสันต์
มีทั้งที่โกรธกัน
แต่เพื่อนกันฉันเข้าใจ
คงเพียงแค่ภาพหนึ่ง
ในวันซึ่งเคยชิดใกล้
มีสุขจากภายใน
แม้จากไปใจไม่ลืม


Leave a comment