เพื่อนแม้ห่างกันก็คือเพื่อน

เพื่อนแม้ห่างกันก็คือเพื่อน
ไม่ลืมเลือนแม้จากนานแค่ไหน
แม้กายห่างแต่ว่ายังห่วงใย
ถึงยังไงเพื่อนก็ยังไม่ทิ้งกัน


Leave a comment