คำว่าเพื่อน…มีค่า…หาได้ยาก

คำว่าเพื่อน…มีค่า…หาได้ยาก
เมื่อยามจาก…โอ้เพื่อนยาก…ไปอยู่ไหน
ก็คิดถึง…เพื่อนอยู่…ทุกลมหายใจ
ถึงแม้ตัว…อยู่ไกล…แต่ความในใจคงเดิม


Leave a comment