อดีต….เคยร่วมหัวจมท้าย

อดีต….เคยร่วมหัวจมท้าย
ปัจจุบัน….ต่างแยกย้ายไปตามฝัน
อดีต….เคยสุขเศร้าเหงาด้วยกัน
ปัจจุบัน….แม้เนิ่นนาน….ไม่เคยลืมนาย


Leave a comment