เราสองคนจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป

เราสองคนจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
จะใกล้หรือไกลจะคิดถึงกันเสมอ
แม้ฝนตก ฟ้าร้อง ก็จะเจอ
เพราะคือเธอ เพื่อนฉัน ตลอดไป


Leave a comment