รู้ว่าฉันเป้นได้แค่ไหน

รู้ว่าฉันเป็นได้แค่ไหน
ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในหัวใจเธอคนนี้
คำว่าฉันเป้นพี่ชายที่แสนดี
เป้นได้เท่านี้ก็ดีเกินไป

เธอมีเขาคนนั้นอยู้ข้างๆ
ฉันมันก็ทางผ่านที่มาทำให้หวั่นไหว
พี่ชายมันก้มากเกินไป
ที่เธอจะให้ฉันมา


Leave a comment