อันความรักมักมีคำว่าทุกข์

อันความรักมักมีคำว่าทุกข์
ไม่มีสุขจริงหรือความรักนี่
จะกี่เดือนกี่วันหรือเป็นปี
ความรักนี้ความรักไหนจะสุข..เอย


Leave a comment