มีเธอจึงมีเรา

มีเธอจึงมีเรา
วันที่เหงาจึงจางหาย
มีเธอในหัวใจ
โลกทั้งใบช่างอบอุ่น


Leave a comment