มอง….ฉันก็ทำได้แค่มอง

มอง….ฉันก็ทำได้แค่มอง
จะเรียกร้องอะไรได้……มากกว่านี้
แม้แต่ชื่อ…….เธอยังไม่เคยใยดี
โทรหาทุกที มีแต่ฉันที่…คิดไกล

มีถ้อยคำมากมาย…….อยากให้รู้
แต่มันอยู่ในใจ ….จำเก็บไว้
ฉันชอบเธอ ชอบเธอ โปรดเข้าใจ
ได้ยินไหม คนๆนี้…แอบชอบเธอ


Leave a comment