รักแท้หรือเพียงแค่ตัวเธอเหงา

รักแท้หรือเพียงแค่ตัวเธอเหงา
รักแท้หรือเพราะเราไม่รู้ทัน
รักแท้หรือว่าแค่อยากหลอกฉัน
รักแท้หรือว่ามันแค่แค่คำลวง


Leave a comment