คำว่ารัก

คําว่า “รัก” พูดบ่อยเกินไป อาจจะทำให้ด้อยค่า
แต่ถ้าพูดช้าเกินไป บางคนอาจ “รอไม่ไหว”