ตะวันแม้นลับฟ้า ไม่ลับตาตลอดไป

ตะวันแม้นลับฟ้า
ไม่ลับตาตลอดไป
จักหวน..คืนมาใหม่
ไม่จากไกลตลอดกาล

สายน้ำรินเรื่อยไหล
ไหลหลับไปสุดสายตา
ไม่หวนคืนกลับมา
ไหลลับตาตลอด….ไป

เธอเป็นเช่นสายน้ำ
หรือตะวันอันแจ่มใส
จักหวนคืนมาใหม่
หรือจากไกล…..ตลอดกาล


Leave a comment