จะอยู่เคียงข้างเสมอ

จะอยู่เคียงข้างเสมอ
ไม่ว่าจะฝันละเมอ หรือหวั่นไหว
เหตุการณ์ จะดีร้าย สักเพียงใด
ฉันเต็มใจ จะอยู่ เคียงข้างเธอ

Leave a comment