คงเป็นครั้งสุดท้าย ได้พบหน้า

คงเป็นครั้งสุดท้าย ได้พบหน้า
และเราคงมีเวลา อีกไม่มากเท่าไหร่
มีอะไรจะพูดบ้างไหม จากหัวใจ
ก่อนที่จะจากกันไป อีกไม่กี่นาที

ไม่เอาๆ ไม่ได้พูดให้ ยืดเยื้อ เรื้อรัง
แต่อยากได้ยินได้ฟัง จากปากของเธอนี้
ว่าเราจะไม่มีกันและกัน เหมือนเคยมี
ต่างก็ต้อง ดูแลตัวเองให้ดี ยามไกลกัน

Leave a comment