ขอบคุณเธออีกครั้งวันนี้

ขอบคุณเธออีกครั้งวันนี้
เธอคนดีที่ฉันฝากชีวิตไว้
ขอบคุณทุกๆสิ่งจากหัวใจ
ขอบคุณอะไรๆที่เธอให้มา

Leave a comment