ขอประกาศเป็นครั้งสุดท้าย

ขอประกาศเป็นครั้งสุดท้าย
ให้เปิดใจของเธอมารักฉัน
มิฉะนั้นฉันจะฆ่าตัวประกัน
คือเธอนั้นที่วิ่งอยู่ในใจ

แต่อย่านะอย่าคิดแจ้งตำรวจ
จะจ่าหมวดก็คงสู้ไม่ไหว
ต่อให้ยิงปืนใส่ใม่เป็นไร
เพราะหัวใจของฉันอยู่ที่เธอ

Leave a comment