จากวันนั้น..แสนนาน..จนวันนี้

..จากวันนั้น..แสนนาน..จนวันนี้
..จากน้ำตา..ที่ร่วงพราว..ราวสายฝน
..จากหัวใจ..ที่ปวดร้าว..จนเกินทน
..เจ็บปวดจน..ไม่อาจย้ำ..จำน้ำตา

..จากชีวิต..อ่อนละมุน..ไม่อุ่นหนาว
..จากเรื่องราว..ร้าวฝัน..วันผวา
..ไม่เหลือเธอ..คนดี..ที่ผ่านมา
..ถวิลหา..ความหวานไหว..ใจไม่คืน


Leave a comment