รู้ว่าใจของเธอไม่มีฉัน

รู้ว่าใจของเธอไม่มีฉัน
รู้ว่าฉันไม่ดีอย่างใครเขา
รู้ว่าฉันต้องทนเหงาทนเอา
รู้ว่าเราต้องเดียวดายตลอดไป