กำลังใจรอให้ใครเอามาให้

กำลังใจรอให้ใครเอามาให้
จงสร้างเองเอาไว้ให้เข้มแข็ง
เมื่อหมดกำลังใจไม่สิ้นแรง
เพราะเราแก่งจะสร้างมันขึ้นมา

เมื่อเราเหนื่อยเราก็ท้อแท้ได้
จงหาที่พักใจและมองหา
คนที่ด้อยกว่าเรายังมีค่า
หันมองมาสร้างค่าให้ตนเอง

Leave a comment