ถึงว่าจะ ไม่มีคน คอยคิดถึง

ถึงว่าจะ ไม่มีคน คอยคิดถึง
ถึงว่าจะ ไม่มีใคร มาซึ้ง กับคำหวาน
ถึงแม้ว่า ไม่มีใคร คอยฝันด้วย ในวันวาน
ก็จงหวาน กับวันที่ ไม่มีใคร


Leave a comment