ครั้งแรกที่ได้รู้จักเธอ

ครั้งแรกที่ได้รู้จักเธอ
ก็ไม่ได้เก็บมาพร่ำเพ้อ อะไรนักหนา
เพียงรู้สึกประทับใจในเววตา
และทีท่าที่อ่อนโยน

แต่แล้วหัวใจ ก็ไหวหวั่น
อยากจะหนีความรู้สึกนั้น แต่ไม่อาจจะหนีพ้น
จากวันที่ได้คุยกับเธอเพียงหน
ความรู้สึกกระวายกระวน ก็เกิดขึ้นมา

Leave a comment