ด้วยใจที่มุ่งมั่น

ด้วยใจที่มุ่งมั่น
ด้วยฝันที่ใฝ่หา
ด้วยรักที่ให้มา
ด้วยว่าที่รักเธอ

ด้วยคำที่เธอบอก
ด้วยดอก(ไม้)ที่เธอให้
ด้วยรักที่มั่นใจ
ด้วยใจที่รักเธอ