ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน เป็น 100 ปี

ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน เป็น “100 ปี”
ขอแค่”เป็นแฟนที่ดี”
ตลอดเวลาที่ “อยู่ด้วยกัน” ก็พอ

Leave a comment