ทุกสิ่งอย่าง ที่เกิดมีปัญหา

ทุกสิ่งอย่าง ที่เกิดมีปัญหา
ค่อยแก้ไขปัญหา นั้นออกได้
ด้วยค่อยคิด ค่อยทำกันไป
อย่าเอาอารมณ์ร้าย แก้ไขกัน

จงมาสร้างปัญญา นั้นให้เกิด
แล้วมาเปิดหัวใจ เดินเข้าหา
มารวมร่วมกัน คิดเจราจา
ให้ปัญหาทุกอย่างนั้น จะหายไป

Leave a comment