เหมือนมาช้า เหมือนมาสาย

เหมือนมาช้า เหมือนมาสาย
จึงมีสิทธิได้รู้จักเธอ เพียงเท่านี้
ทั้งที่เพิ่งจะเริ่มต้น ความรู้สึกที่ดีๆ
แต่กลับเป็นวันที่ ต้องเสียน้ำตา

ผิดเองที่ไหวอ่อน
เลยต้องมาอาวรณ์ จนอ่อนล้า
แม้รักเธอแค่ไหน ก็คงไม่ได้เธอมา
ไม่มีสิทธิจะไขว่คว้า แม้ว่าต้องการ…


Leave a comment