เธอกลับมาวันนี้

เธอกลับมาวันนี้
เธอบอกว่าเราจบกันเถอะนะ
เธอบอกขอโทษพร้อมกับคำบอกลา
เธอบอกลาพร้อมกับคำว่าไม่ได้ตั้งใจ

เธอไม่ได้ตั้งใจจะเจอเขา
เธอไม่ได้ตั้งใจจะลืมคำว่าเราใช่ไหม
เธอไม่ได้ตั้งใจจะจากไป
หรือเธอไม่เคยตั้งใจ…ที่จะรักกัน


Leave a comment