แผลใจอาจหายได้…

แผลใจอาจหายได้…
ถ้าคนของหัวใจ ช่วยรักษา
ปลอบโยนวันเหงา ที่เหว่หว้า..
คอยเช็ดน้ำตา..ดูแลรักษาใจ

คอยประคอง ความรักที่บอบบาง
ยามอ้างว้างอยู่เคียงข้าง ไม่ไปไหน.
ถึงไม่มียา แต่ก็รักษาด้วยหัวใจ..
ดูแลเอาใจใส่..กันและกัน…


Leave a comment