ทุกคนนั้นค้นหา แต่ความสุข

ทุกคนนั้นค้นหา แต่ความสุข
จนลืมทุกข์ ของคนอื่นไม่ที่เห็น
เป็นเรื่องเล็ก มองแล้วไม่จำเป็น
จึงมองเห็น เป็นเรื่องไม่สำคัญ

Leave a comment