แค่ตัดสินใจจะเป็นฝ่ายบอกลา

แค่ตัดสินใจจะเป็นฝ่ายบอกลา
เพียงแค่คิดขึ้นมาน้ำตาก็ไหล
ก็แค่อยากพยายามจะทำใจ
เพราะยังไงก็คงได้…ใกล้กับเธอ


Leave a comment