ชีวิตต้องต่อสู้

ชีวิตต้องต่อสู้
ให้โลกรู้เราแน่แค่ไหน
ถึงพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไร
จงแพ้ต่อไปให้ชาชิน
ลืมเถอะนะวันวานที่เลวร้าย
แล้วเตรียมตัวพบกันวันใหม่ที่..
…..เลวร้ายยิ่งกว่า…

Leave a comment