ดูแลตัวเองให้ดี

ดูแลตัวเองให้ดี
เพราะนับตั้งแต่ วันนี้ เธอจะไม่มีฉัน
คนที่คอยห่วงใย เอาใจใส่ กันและกัน
ฟ้ากว้าง กว้าง จะขวางกั้น เราห่างไกล

อาจทำได้แค่คิดถึง
คำ คำหนึ่ง ที่อาจซาบซึ้ง อาจหวั่นไหว
แต่ไม่มีวัน จะหวนกลับคืนไป
ขอแค่เป็นกำลังใจ ให้ก้าวเดินไป เจอแต่สิ่งที่ดีๆ


Leave a comment